Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Her kan aktive i DGS søge refusion af udlæg.
Husk, at hvis du har en aftale med DL om kørsel i egen bil, så skriv en mail til kontakt@dgsnet.dk, for at få et kørselsskema til refusion.

Hvis du har spørgsmål til bogholderiet, kan du kontakte bogholder@dgsnet.dk.