Radikal Ungdom

Hvis du har spørgsmål, så send en mail til oekonomi@radikalungdom.dk.

Tryk her for at finde retningslinjer for rejserefusion.
Tryk her for at finde skabelon til tro- og loveerklæring. Tro og loveerklæringer skal underskrives af formanden og kasseren, og sendes til oekonomi@radikalungdom.dk